Rapor Modülü

Rapor Modülü

Raporlama Modülü içerisinde; Tüm Depo Raporları, Makara Stok Raporları, Depo Stok Raporları, Depo Giriş Raporları, Depo Çıkış Raporları, Depo İade Raporları, Taşeron Raporları, Taşeron Verilen Malzeme Raporları, Proje Durum Raporları, Proje Durum Karşılaştırma Raporları, Makara Takip Raporları, Kablo Takip Raporları bulunmaktadır.


Tüm Depo Raporları Stok Raporlarının tamamı görüntülenebilmektedir. Ayrıca Excel Aktarma Sayfası butonu ile ilgili raporların excel dökümanı indirilebilir.

Tüm Makara Stok Raporları içerisinde; Makara stoklarının tamamı görüntülenebilmektedir.

Depo Stok Raporları içerisinde; Depo ili ve depo ismi ile araştırma yapılıp rapor görüntülenebilmektedir.

Depo Giriş Raporları içerisinde; Depo'nun belli tarihler içerisindeki giriş raporlarını görüntüleyebilmektedir.

Depo Çıkış Raporları içerisinde; Depo'nun belli tarihler ieçrisindeki çıkış raporlarını görüntüleyebilmektedir.

Depo İade Raporları içerisinde; Depo'nun belli tarihler içerisinde iadelerinin içerdiği raporlar görüntülenebilmektedir.

Taşeron Raporları içerisinde; İlgili taşeron firmanın depo ile ilgili bilgileri, açıklama varsa görüntüleyebilmeyi, detaylarını inceleyebilmeyi ve excel dökümanı indirme işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

Taşerona Verilen Malzeme Raporları; Taşeron seçimi ve gerekli işlem seçimi sonrası ilgili raporun görüntülenebilmesi sağlanır.

Proje Durum Raporları; Proje ile ilgili genel bilgiler içermektedir. Ayrıca başlayacak projeler, devam eden projeler ve bitmiş projeler ile kategorilere ayrılabilmektedir.

Proje Durum Karşılaştırma; Projeler ile ilgili güncel ve diğer detay durumlar görüntülenebilmektedir.

Makara Takip Raporları; İlgili makara numarası girildikten sonra rapor dökümanı görüntülenebilmektedir.

Kablo Takip Raporları; Depo ili, Poz No ve Poz Adı bilgilerinin dökümanları görüntülenebilmektedir ve excel dökümanı olarak alınabilmektedir.